Polityka środowiskowa – certyfikat ISO 14001

Priority Freight dostrzega wagę ochrony środowiska i jesteśmy zobowiązani do prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny i w zgodzie ze wszystkimi wymogami prawnymi dotyczącymi świadczenia ekspresowych usług spedycyjnych. Priority Freight deklaruje w swojej wewnętrznej polityce pełną współpracę i utrzymywanie dobrych relacji z wszelkimi organami nadzoru.

Naszym celem jest podejmowanie wszelkich realnie wykonalnych kroków na rzecz spełniania, przewyższania lub rozwijania potrzebnych bądź pożądanych wymogów oraz stałe doskonalenie swojej efektywności środowiskowej.

Zarząd Priority Freight ma świadomość tego, że dobre praktyki środowiskowe są niezbędne dla dobrostanu i pozytywnego wizerunku nie tylko samej spółki, ale także jej klientów i dostawców.
Nasza podstawowa działalność polega na zapewnianiu rozwiązań logistycznych dla konkretnych rynków i branż, gdzie liczą się szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo.

Oto najważniejsze zasady naszej polityki na rzecz skutecznego zarządzania środowiskowego:

  • Mamy obowiązek spełniać wszelkie wymogi prawne i inne dotyczące działań i procesów realizowanych w obiektach spółki Priority Freight i jej klientów, a także wykorzystywać swoje wpływy do promowania takiego samego podejścia wśród dostawców i podwykonawców świadczących usługi w naszym imieniu
  • Jednym z naszych priorytetów jest stałe dążenie do ograniczania, a tam gdzie to możliwe – całkowitego likwidowania, zanieczyszczeń generowanych przez nasze działania i procesy. W ramach każdego procesu dokładamy starań, aby ograniczać odpady
  • Naszą intencją jest stale podnosić poziom recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
  • Wykorzystujemy pełny potencjał swoich kadr, aby zapewniać potrzebne szkolenia i środowisko pracy, promujące bezpieczne i czyste praktyki pracy
  • Stale monitorujemy swoje działania i praktyki, aby zapewniać wydajne wykorzystanie zasobów oraz minimalizować produkcję odpadów i wszelkie niedogodności dla naszych sąsiadów
  • Identyfikujemy obszary swojej działalności, które mogą być źródłem zanieczyszczeń oraz wdrażamy właściwe mechanizmy kontroli, aby zapobiegać zanieczyszczeniom
  • Dbamy o to, by dobre praktyki branżowe zawsze były stosowane
  • Stale dążymy do ograniczania wpływu na środowisko naturalne naszych dostaw oraz przewozu pracowników

Raz w roku wyniki zarządzania środowiskowego są przez spółkę oceniane w celu:

  • Zapewnienia zgodności z wymogami przepisów prawa i polityki wewnętrznej
  • Określenia obszarów do doskonalenia oraz wyznaczenia w miarę możliwości konkretnych celów i dat ich osiągnięcia, tak aby stale ulepszać procesy i procedury

Welcome to Priority Freight

Experts in air charter, direct express road transportation, express air freight, express on-board air courier and customs clearance.

Did you know your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below.

Just click on the icons to get to the download page

If you understand that your browser is inadequate but you still wish to view the site click here