Polityka jakości

Tu, w Priority Freight, naszym celem jest zapewnić klientowi jak najlepszą usługę – na czas, za każdym razem i w granicach budżetu.

Posiadamy system zarządzania jakością, który uzyskał certyfikat BS EN ISO 9001:2008, obejmujący aspekty specyficzne dla świadczenia usług spedycyjnych.

Główne zadania kierownictwa w tym zakresie to:

  • Rozwijanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • Stałe podnoszenie skuteczności systemu zarządzania jakością
  • Podnoszenie poziomu zadowolenia klienta

Kadra kierownicza stale dokłada starań, aby:

  • Rozpoznawać i zaspokajać potrzeby i oczekiwania klienta celem osiągania wysokiego poziomu zadowolenia klienta
  • Podnosić w całej organizacji świadomość tego, jak ważne jest spełnianie potrzeb klienta oraz wymogów prawnych
  • Kształtować politykę jakości i jej cele
  • Przeglądy przeprowadzane przez Zarząd obejmowały dotychczasowe i nowe cele jakościowe, a także wyniki sprawozdań z audytów wewnętrznych, jako narzędzie monitorowania i oceny procesów oraz skuteczności systemu zarządzania jakością
  • Zagwarantować dostępność zasobów

Struktura systemu zarządzania jakością jest opisana w Księdze Jakości.

Wszyscy pracownicy są zaznajomieni z polityką jakości i przestrzegają wymogów opisanych w Księdze Jakości.

Spełniamy wszelkie wymogi prawa angielskiego i unijnego dotyczące konkretnie tego rodzaju działalności, jaką prowadzimy.

Priority Freight stale monitoruje swoje wyniki w zakresie jakości i w razie potrzeby wprowadza udoskonalenia.

Polityka jakości poddawana jest regularnie ocenie w celu zapewnienia jej aktualności i bieżącej przydatności.

Welcome to Priority Freight

Experts in air charter, direct express road transportation, express air freight, express on-board air courier and customs clearance.

Did you know your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below.

Just click on the icons to get to the download page

If you understand that your browser is inadequate but you still wish to view the site click here