Polityka: oświadczenie spółki

Kierujemy się zasadą prowadzenia swojej działalności w sposób uczciwy i etyczny. Przyjmujemy postawę zerowej tolerancji wobec korupcji i przekupstwa oraz zobowiązujemy się działać profesjonalnie i sprawiedliwie, zachowując uczciwość we wszystkich biznesowych transakcjach i relacjach. Wszędzie, gdzie prowadzimy działalność, wdrażamy systemy walki z korupcją i przekupstwem.

Opieramy się na kulturze otwartości i odpowiedzialności, która jest niezbędnym czynnikiem w zapobieganiu takim zdarzeniom.

Przyjmujemy na siebie obowiązek kultywowania norm branżowych oraz ścisłego przestrzegania przepisów obowiązujących podmioty gospodarcze.

Welcome to Priority Freight

Experts in air charter, direct express road transportation, express air freight, express on-board air courier and customs clearance.

Did you know your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below.

Just click on the icons to get to the download page

If you understand that your browser is inadequate but you still wish to view the site click here